ELS SERVEIS

EN QUÈ ET PODEM AJUDAR

Estratègia financera

Desenvolupament de l'estratègia financera lligada al moment que viu l'empresa amb l'objectiu d'assegurar-ne el finançament, millorar la viabilitat, tenir un control sistemàtic de les xifres de negoci i adaptar l'estratègia de l'empresa a la realitat del moment.

REESTRUCTURACIÓ EMPRESARIAL

Pla de reestructuració empresarial (estratègica, financera, costos, personal, processos) per assegurar la viabilitat de l'empresa en moments de crisis. Oferim solucions en moments de crisis per reconduir l'empresa.

Direcció financera externa

Servei de direcció financera extern, part time o interim. Posada en marxa de departaments financers de la pròpia empresa.

Millora marginalitat

Diagnosis empresarial per millorar marginalitat global. Anàlisis de marginalitat per client, per producte, per linea de negoci, etc. Posada en marxa i seguiment de plans d'acció transversals a l'empresa.

Viabilitat financera

Anàlisis de viabilitat financera d’empreses i projectes, proposta de punts de millora, diagnosis financer.​

Control costos

Posada en marxa sistema de control de costos, anàlisis potencials millores en costos. Desenvolupament sistemes de càlcul de cost de producte.

Reporting financer + BI

Desenvolupament i manteniment de sistemes de reporting de dades financeres i no financeres de l’empresa. Quadres comandament i KPIs. Desenvolupament de projectes Power BI.

Controller extern

Servei de controlling externalitzat. Disseny, implantació i estabilització d'un sistema de control financer - empresarial. Capacitat per formar controllers propis d'empresa.

Negociació bancària

Negociació nou deute o refinançament deute existent. Preparació necessitats reals financeres, quaderns de finançament bancari.​

Pla empresa

Elaboració plans d’empresa per a nous projectes, redefinició plans empresa projectes en funcionament, etc.

Anàlisis i millora de processos i sistemes

Revisió, documentació i millora dels procediments existents en l'empresa, així com desenvolupament de nous procediments que millorin i fagin eficient el negoci.

FORMACIÓ FINANCERA I COACHING

Capacitat de formar a equips financers i no financers de l’empresa. Capacitat d'organitzar, assessorar, formar i fer coaching a equips d'empresa.

Oferim solucions adaptades a:

Adaptem el nostre servei a la teva realitat

PETITA

MITJANA

GRAN

VIABILITAT FINANCERA​

Anàlisis de viabilitat financera d’empreses i projectes, proposta de punts de millora, diagnosis financer.​

ANÀLISI INVERSIONS​

Anàlisis propostes inversió en nous negocis o expansió de negocis recurrents. Viabilitat financera, necessitats de finançament, pla inversions. ​

CONTROL COSTOS​

Posada en marxa sistema de control de costos, anàlisis potencials millores en costos. Desenvolupament sistemes de càlcul de cost de producte.

MILLORA MARGINALITAT​

Diagnosis empresarial per millorar marginalitat global. Anàlisis marginalitat per client, per producte, per línea negoci, etc.​

NECESSITATS FINANCERES​

Necessitats de finançament a futur, lligades a un pla estratègic de companyia o a un projecte concret. Posada en marxa de sistemes de control. ​

NEGOCIACIÓ BANCARIA​

Negociació nou deute o refinançament deute existent. Preparació necessitats reals financeres, quaderns de finançament bancari.​

REPORTING FINANCER​

Desenvolupament i manteniment sistemes de reporting de dades financeres i no financeres de l’empresa. Quadres comandament i KPIs.​

PLA EMPRESA​

Elaboració plans d’empresa per a nous projectes, redefinició plans empresa projectes en funcionament, etc.

CONTROLLER EXTERN​

Servei de controlling externalitzat. Disseny, implantació i estabilització controlling empresarial. Capacitat per formar controller propi de l’empresa. ​

DIR. FINANCERA EXTERNA​

Servei de direcció financera externalitzat. Anàlisis, diagnosi, punts millora, processos, formació, etc.

COACHING EQUIPS FINANCERS​

Capacitat d’organitzar, assessorar, formar i fer coaching a equips financers ja existents a l’empresa. ​

FORMACIÓ FINANCERA​

Capacitat de formar a equips financers i no financers de l’empresa. ​